Tags

, , , , , , , ,

There are times I really love my life and feel extremely happy and there are times I feel depressed as hell. And that’s probably what we all share. Because we are all in this rollercoaster we call life. And the way to survive? For me, that’s dreaming.

Today is a good day and the last weeks I felt extremely happy too. The Yoga Academy finally started, I started this blog and got a lot of super sweet comments from you (which really made me even more happy), I had my first little yoga class and things were just really working out for me. Everything I worked for so hard, was now finally coming off the ground. And giving up a lot of things at the beginning of this year, finally felt like the only right decision.
And well, it was not only that the dreams I dreamed for so long, were now finally coming a little bit closer, it was also the case that dreams I wasn’t even dreaming about came true.. A lot of beautiful things I didn’t even wished for were suddenly popping up in my life and a lot of longstanding difficulties just solved themselves. And besides feeling really grateful about these developments, it also make me more selfconfident. I think I finally found a right track to follow and I’m even dreaming for more..

Vandaag is een geweldige dag en de laatste weken heb ik me ook enorm gelukkig gevoeld. Na lang wachten, startten de  lessen op de Yoga Academy dan eindelijk, ik begon deze blog en kreeg onverwacht enorm veel lieve reacties van jullie (die me nog blijer maakten dan ik al was), ik gaf les aan mijn eerste kleine yogaklasje en alles lijkt dan eindelijk op zijn pootjes terecht te komen. Alles waar ik de laatste tijd zo hard voor heb gewerkt, kwam nu eindelijk van de grond. En het moeten opgeven van zo veel dingen dit afgelopen jaar, voelde nu eindelijk als de enige juiste beslissing.
Het was niet eens zo dat ‘alleen’ de dromen die ik al zo lang droomde, nu eindelijk een beetje dichterbij kwamen, het was ook zo dat dromen die ik nooit had gekoesterd, nu plots realiteit werden.. Geweldige dingen waar ik niet eens naar had verlangd, doken onverwachts op in mijn leven en heel veel langdurende strubbelingen losten zichzelf op. En behalve dat ik heel dankbaar ben met deze ontwikkelingen, maakt het me ook een stuk zelverzekerder. Ik denk dat ik nu eindelijk de juiste weg heb gevonden en ik droom zelfs van meer..

But, what I’ve learned throughout this rough year and what was and still is really important to me, is that not only in happy times, but above all in difficult times, you have to keep dreaming. When you dream, your body is making endorfines, happy hormones, and you instantly feel a lot better. Dreaming is helping you to see that were you are in your life at that moment is not permanent and is absolutely not your destination point. And besides that dreaming also shows you that there are a lot of things in life you still have to discover and that there are a lot of things you can reach for. And to reach for them, you have to work. And the best solution against a depression, or well that’s what I have experienced, is looking for some diversion and that diversion you can find in work. (The only thing you have to watch out for is not overworking yourself.) But besides that there are so many other good things that come from working: think about the social contacts you will probably gain, the small targets you will fulfill and the proud feeling afterwards!

Maar wat ik heb geleerd gedurende dit hobbelige jaar en wat nog steeds erg belangrijk voor me is, is dat je moet blijven dromen, niet alleen in voorspoed, maar vooral in tegenspoed. Want wanneer je droomt, maakt je lichaam endorfinen aan, blijheid hormonen, en je zult je meteen een stukje beter voelen. Dromen laten je zien dat de situatie waar je je op dat moment in bevindt, niet eeuwig zal duren en dat er nog zoveel dingen in het leven zijn die je moet ontdekken en dat er nog zoveel te bereiken is. En om je dromen waarheid te laten worden, moet je werken. En de beste oplossing tegen een depressie, tenminste dat is wat ik ervaren heb, is op zoek gaan naar afleiding en deze afleiding kun je vinden in werk. (Het enige waar je wel voor moet uitkijken is dat je je zelf niet overwerkt natuurlijk.) Maar behalve dit zijn er nog zoveel andere goede dingen die voortkomen uit werken: denk bijvoorbeeld aan de sociale contacten die je waarschijnlijk opdoet, de kleine doelen die je zult halen en het trotste gevoel daarna!

You need more adventages of dreaming? Well, when you work hard to reach your dreams, you will discover that in many cases, these dreams are actually nearer than you were always thinking. Because you know what happens when you stick with your sadness? It drags you along even deeper and it makes you see only difficulties; things seem to be more far away than ever! But when you start dreaming and reaching for it, you will discover that you will start feeling better, your dreams are getting closer and you will see that a lot of beautiful things lie ahead. And the best thing about dreaming is that dreams can begin very small, but can grow very big. And if you work hard, you will see that even these big dreams are nearer than you were always thinking. But what if you really have an impossible dream? Well dreams don’t have to be realistic, thats why we call them dreams. Keep treasure your dream, because doing this makes you feel excited and happy, and you feeling happy is one of the most important things in life, isn’t it?

May you have a lot of beautiful dreams today!

Thanks for reading!

Wil je nog meer voordelen van dromen horen? Wanneer je hard werkt om je dromen te bereiken, zul je erachter komen dat in vele gevallen, je dromen eigenlijk dichterbij zijn dan je altijd dacht. Want weet je wat er gebeurd wanneer je in je droefheid blijft hangen? Het sleurt je mee naar beneden en het maakt dat je alleen nog maar moeilijkheden ziet; alles lijkt verder weg dan ooit! Maar wanneer je begint te dromen en je naar je dromen reikt, dan zul je ontdekken dat je je beter gaat voelen, dat je dromen dichterbij komen en je zult zien dat er heel veel mooie dingen onverwacht zullen opduiken. En het beste van dromen is dat ze heel klein kunnen beginnen en heel groot kunnen groeien. En als je heel hard werkt, dan zul je zien dat zelfs deze grote dromen dichterbij zijn dan je altijd dacht. Maar wat als je nu echt een onmogelijke droom hebt? Dromen hoeven niet realistisch te zijn, daarom noemen we ze ook dromen. Blijf daarom ook je droom koesteren, want dit maakt dat je je opgewonden en blij voelt en je blij voelen is een van de meest belangrijke dingen in dit leven, of niet ?

Dat je vandaag over veel mooie dingen mag dromen!

Bedankt voor het lezen!

Advertisements