Tags

, , , , , , , , , ,

There are so many great designers out there, but lately I noticed that, between every fashion photo hanging in my room, between all the fashion interviews I saved and on every list of top designers or ‘fashion-wants’ I ever made (and hey, I’m the girl from the lists), there was Haider Ackermann.

Born in Bogotá (Colombia), adopted by a French family, spending his childhood in Ethiopia, Chad, Algeria, France and the Netherlands, living on the streets and now living and designing in Belgium, we can conclude that it’s not that strange that Haider’s designs are very inspired by contrasts. Cultural differences, high and low culture, activity and rest; these are just a few of the contrasts we see when we look at Haider’s designs. But still, there’s one constant factor in Haider’s designs.. and that’s purity.

Geboren in Bogotá (Colombia), geadopteerd door een Franse familie, jeugd doorgebracht in Ethiopië, Tsjaad, Algerije, Frankrijk en Nederland, op straat geleefd, en op dit moment wonende en ontwerpende in België; al met al is het niet zo verwonderlijk dat Haider in zijn ontwerpen zeer geïnspireerd is door contrasten. Culturele verschillen, arm en rijk, activiteit en stilstand; dit zijn slechts een paar van de contrasten die we zien wanneer we naar Haider’s ontwerpen kijken. Maar toch is er een constante factor in de ontwerpen van Haider.. en dat is puurheid.

In the time that Haider lived in the Netherlands fashion attract his attention. He became inspired by Yves Saint Laurent and because of that, in 1994, he went to Belgium and took courses in fashion design at the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp. He achieved to get an internship at John Galliano for five months, but without any money Haider had no other choice than living on the streets at night and working at Galliano at days. Haider said this was the most inspiring time in his life. But yet, there was the point that his internship ended and he went back to Antwerp. But instead of proceeding with his study, after three years he decided to quit. And it was less than a year after that decision, that Haider started working as an assistent at one of his former teachers, Wim Neels, a Belgian designer. In the following years Haider worked for several brands, like Bernard Willhelm, Patrick van Ommeslaeghe and Mayerline.

In de tijd dat Haider in Nederland woonde, raakte hij geïnteresseerd in mode. Hij raakte erg geïnspireerd door Yves Saint Laurent en daarom vertrok hij in 1994 naar België om er aan de Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen te gaan studeren. Hij kreeg het voor elkaar om stage te lopen bij John Galliano voor vijf maanden, maar omdat Haider geen geld had en verdiende, zag hij zich genoodzaakt om ‘s nachts op straat te leven en overdag bij Galliano te werken. Haider zegt dat dit de meest inspirerende tijd in zijn leven is geweest. Maar er was natuurlijk een punt waarop deze stage eindigde en Haider ging terug naar Antwerpen. Maar in plaats van daar verder te gaan met zijn studie, stopte hij er na drie jaar mee. Nog geen jaar later begon hij te werken als assistent van een van zijn oud-leraren, Wim Neels, een Belgische ontwerper. In the jaren daarop werkte Haider voor verschillende merken, zoals Bernard Willhelm, Patrick van Ommeslaeghe en Mayerline.


Sketches made by Haider

In 2001 there was a big turning point in the career of Haider, it was in that year that he created his own label, went to the Paris Fashion Week and presented his first women’s wear collection under the spoken version of Leonard Cohens lovesong ‘A thousand kisses deep’. First there were the dark silhouettes, black cloaks, belts which showed tiny waistlines and a lot of satin. Then he showed some colour; dark blue, green, bordeaux, and still a lot of pieces still made out of satin. He showed his public long silhouettes with small trousers, big leather belts and long gracefull skirts. The applause already started during his show andin the end, there was screaming, yelling and even more applause. And one of the enthousiastic spectators was Anna Wintour. If Haider wasn’t already launched before, then he defenitely was now!

In 2001 was er een groot keerpunt in de carrière van Haider, het was het jaar waarin hij zijn eigen label schiep, ermee naar de Paris Fashion Week ging en zijn eerste vrouwen collectie aan zijn publiek presenteerde onder de gesproken versie van Leonard Cohens liefdeslied ‘A thousand kisses deep’. Eerst waren er donkere silhouetten, zwarte mantels, riemen die kleine tailles deden opvallen en veel satijn. Daarna presenteerde hij wat kleur; donkerblauw, groen, bordeaux rood, en nog steeds waren vele kledingstukken gemaakt van satijn. Hij liet zijn publiek lange silhouetten zien met smalle broeken, grote leren riemen en lange gracieuze rokken. het applaus begon al terwijl zijn show nog gaande was en wanneer deze eindigde was er geschreeuw, gegil en zelfs nog meer applaus. En een van de enthousiaste toeschouwers was Anna Wintour. Als Haider nog niet gelanceerd was, dan was hij het nu in ieder geval wel!

But this was just the beginning. Haiders 2002 collection drew the attention of house Ruffu, a leather clothing brand, which hired him for their spring/summer and autumn/winter 2003 collections of Ruffo Research. In 2003 Haider won the ‘Swiss Textiles Award’ and in 2005 Haider signed with Belgian fashion group bvba 32, which also includes designer Ann Demeulemeester, and he set up his own studio in Paris.
And there were rumours..a lot. Ackermann would become the new designer at Dior and Martin Margiela, Karl Lagerfeld told in interviews that he would love to see Haider working for Chanel and Haider was even called the ‘new Yves Saint-Laurent’. And also a lot of celibrities are huge fans of Haiders work. Victoria Beckham, Janet Jackson, Penelope Cruz.. But his biggest fan probably is Tilda Swinton, who also walked shows for Haiders brand.
And Haider is still on top of the best fashion designers list, because again his spring/summer 2013 collection, which he showed a few days ago in Paris, was lauded by fashion editors and fashion lovers with words like ‘total purity’ and ‘perfection’.

And here is Haider Ackermans s/s 2013 collection!

Maar dit was slechts het begin. Haiders collectie uit 2002 trok de aandacht van house Ruffu, een leerspecialist, die hem dan ook inhuurden voor hun Ruffo Research lente/zomer en herfst/winter collectie van 2013. In 2003 won Haider de ‘Swiss Textiles Award’ en in 2005 voegde Haider zich bij Belgische modegroep bvba 32, waar ook ontwerpster Ann Demeulemeester lid van is, en hij zette zijn eigen studie in Parijs op.
En er waren geruchten..veel. Ackermann zou de nieuwe ontwerper van Dior en Martin Margiela worden, Karl Lagerfeld vertelde in interviews dat hij het geweldig zou vinden als Haider voor Chanel zou werken en Haider werd zelfs ‘de nieuwe Yves Saint-Laurent’ genoemd. En ook veel bekendheden waren weg van Haiders werk. Victoria Beckham, Janet Jackson, Penelope Cruz.. Maar zijn grootste fan is waarschijnlijk Tilda Swinton, die ook nog meeliep in zijn shows.
En Haider staat nog steeds bovenaan het lijstje met grootste modeontwerpers, want opnieuw werd nu zijn lente/zomer 2013 collectie, welke hij een paar dagen geleden in Parijs liet zien, geprezen door modejournalisten en modeliefhebbers met woorden als ‘totale puurheid’ en ‘perfectie’.

En hier is Haider Ackermanns s/s 2013 collectie!

To tell you the truth, I really am deadly in love with Haider!
And you?

En om je de waarheid te vertellen, ik ben totaal verliefd op Haider!
En jij?

Sources
http://32.be/
http://coppercolour.deviantart.com/journal/Fashion-Parade-Haider-Ackerman-309077988
http://elle.nl
http://weekend.knack.be/lifestyle/mode/ontwerpers/haider-ackermann/article-1195003519036.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Haider_Ackermann
http://www.ilovefashionnews.nl/2011/06/08/new-confessions-haider-ackermann-als-schoonmaker/
http://nl.elle.be/Fashion/Fashion-Weeks/Winter-2011/Parijs/Verslag-Paris-Fashion-Week-Haider-Ackermann

Advertisements