Tags

, , , , , , ,

I can’t deny, I have a thing for old sketches, as you probably already noticed. It’s not only the sketch itself, it’s also the story behind it. I’m always interested in why the sketch is made the way it is. What were the feelings of the maker and what happened afterwards? So I was looking at some old sketches and I noticed that the sketches that I immediately felt attracted too, were the ones from the forties. And since I am a story lover, it’s not that strange that I liked these sketches that much. The forties were the years of World War II and a lot was happening. And as I saw on these sketches, that’s what fashion expressed extremely well. So, I went looking. And what I found…


By Montgomery Ward, 1943

Looking back at the forties, we now distinguish two seperate styles in this period of time. The first style started at the beginning of WWII and ended with the appearance of the second style, the New Look, in 1947.

Als we nu terugkijken op de 40’s, onderscheiden we twee verschillende stijlen. De eerste stijl begon met de start van de Tweede Wereldoorlog en eindigde met het verschijnen van de tweede stijl, the New Look, in 1947.

The early forties

In the early forties we saw a lot of austere silhouettes, knee-lenght dresses, short jackets, dots and padded shoulders. And if you think the peplum is a new trend, it was extremely populair back in the forties, because it made women look thinner. And because of the fact that it was wartime and women had either less money to spend on clothes or couldn’t get clothes that easy anymore, sportswear became more common. Women started to combine theirselves, pretending their wardrobe was more ample than it actually was. And besides combining, women also started making accessories theirselves, like hats or gloves, made from old clothes or curtains. And well, it was a rough time, but the women tried to cheer themselves a little bit up (for as far as that was possible), by wearing curls and red lipstick.

In de vroege jaren ’40 zagen we vooral sobere silhouetten, rokken tot op de knie, korte jasjes, stippen en schoudervullingen. En als je denkt dat de peplum een nieuwe trend is, de peplum was extreem populair in de 40’s, omdat het de vrouwen er slanker uit deed zien. En omdat het oorlogstijd was en vrouwen of minder geld te besteden hadden of het zo moeilijk was om aan kleding te komen, kwam de actieve/dagelijkse kleding meer en meer in de mode. Vrouwen begonnen zelf te combineren, zodat het leek alsof hun kledingkast uitgebreider was. En behalve dit combineren, startten vrouwen ook met het maken van accessoires, zoals hoeden of handschoenen, gemaakt van oude kleding of gordijnen. En ja, het was een zware tijd, maar de vrouwen probeerden zichzelf een beetje op te vrolijken (voor zover dat kon), door het dragen van krullen en rode lipstick.

Curls, lipstick and long skirts


Vogue, 1941
Dots, red lipstick and hats


The peplum

Symbol of the early 40’s
In hard times, people pick their rolemodels, and in the 40’s, a huge rolemodel for a lot of women was Rosie the Riveter. Rosie represented the American women working in factories, producing munition and other war material.
Rosie the Riveter first appeared in 1942 in a song by Redd Evans and John Jacob Loeb, about a female war factory worker.

In moeilijke tijden kiezen mensen vrijwel altijd een rolmodellen, en in de veertiger jaren, was dit grote rolmodel Rosie de Riveter. Rosie representeerde de Amerikaanse vrouw die werkte in een fabriek om munitie en andere oorlogsattributen te produceren.
Rosie dook als eerste op in een liedje van Redd Evans en John Jacob Loeb, over een vrouw die in een oorlogsfabriek werkte.

All the day long,
Whether rain or shine
She’s part of the assembly line.
She’s making history,
Working for victory
Rosie the Riveter

And besides the fact that Rosie was a great symbol for the working women in the 40’s, who also had to take care of the household after working time, Rosie became a fashion icon as well. Rosie wore trousers and overalls while working in the factory. But Rosie’s hair was fashionably tied up in a colorful scarf and ‘a Rosie’ could still wear red lipstick and manicure her eyebrows and nails. Rosie gave these women the power to be strong, hold on and stay positive.

En behalve het feit dat Rosie een groot symbool voor de werkende vrouwen in de jaren ’40 was, die ook het huishouden nog dienden te verzorgen, werd Rosie ook een mode-icoon. Rosie droeg broeken en overalls tijdens haar werk.. Maar Rosie’s haar was altijd mooi opgestoken in een kleurrijke sjaal en ‘een Rosie’ kon nog steeds rode lipstick dragen en haar wenkbrauwen en nagels bijhouden. Rosie gaf deze vrouwen de kracht om sterk te zijn, vol te houden en positief te blijven.


‘A Rosie’

The New Look
When the war came to its end and most of the materials were available again, Paris’ fashion designers were taking over fashion. A lot of people just wanted to forget the previous years and were ready to cut loose. In 1947 Christian Dior satisfied people’s need to let go and he introduced the ‘New Look’; a softer, more feminine look with long, full skirts, meters of fabric and a tiny waist.
There were soft, sloping shoulders, instead of the padded shoulders in the early forties. There were corsets and even more peplum, to accentuate the tiny waist. Skirts were now following the hips’ curves, or were extremely full. And the full bosom made its first entry.

Wanneer de oorlog tot een einde kwam en de meeste stoffen weer verkrijgbaar waren, namen de Parijse ontwerpers de modewereld over. Veel mensen wilden de afgelopen jaren vergeten en waren klaar om deze periode los te laten. In 1947 voldeed Christian Dior aan deze behoefte en introduceerde de ‘New Look’; een zachtere, vrouwelijke look met lange, volle rokken, het gebruik van meters stof en een supersmalle taille. Er kwamen zachte, glooiende schouders, in plaats van de schoudervullingen van de vroege veertiger jaren. Er kwamen korsetten en zelfs nog meer peplum om de smalle tailles nog eens extra te benadrukken. Rokken volgden nu de vorm van de heupen, of waren juist enorm vol. En de volle boezem maakte zijn entree.


Christian Dior and his models, showing the New Look


New Look, Dior, 1947


New Look, Dior


New Look, evening wear, Dior, 1947


New Look on the streets

Do you fell in love with the both decent and elegant forties too?
Thanks for reading!

Ben jij net zo verliefd geworden op de zowel degelijke als elegante 40’s als ik?
Bedankt voor het lezen!

Sources
http://womens-fashion.lovetoknow.com/Women’s_Fashion_1940’s
http://en.wikipedia.org/wiki/Rosie_the_Riveter
http://vintagefashionlibrary.com/ww2_swing_1940s?cmx=219&start=0
http://glamourdaze.com/2010/10/1940s-fashion-1940-silhouette.html
http://1940s.org/fashion/women/
http://www.milkchic.co.uk/2012/07/peplum-tops-dresses-breastfeeding/

Advertisements