Tags

, , , , , , , ,

Today is a happy day!
This morning I found a lovely comment, on my recent post about female curves, from adventuresinwonderburg.com:

Vandaag is een geweldige dag!
Ik vond vanochtend een lieve reactie, op mijn recept geplaatste artikel over vrouwelijke rondingen, van adventuresinwonderburg.com:

‘As always a great post!! Nominated you for the Liebster Award.’
Zoals altijd een geweldige post!! Ik heb je genomineerd voor de Liebster Award.’

What I have to do for it, is telling you 11 random facts about myself,
answer the 11 questions adventuresinwonderburg.com asked me
and nominate 11 other small bloggers. And I’m so excited! So let’s make a start!

Ik moet jullie hiervoor 11 gekke feitjes over mezelf vertellen, 11 vragen van adventuresinwonderburg.com beantwoorden en elf andere kleine bloggers nomineren. En ik ben zo enthousiast! Laten we maar meteen beginnen!

First of all, meet me: Claudia.
Allereerst, dit ben ik: Claudia.


First of all: this is me!

Eleven random facts about me!

1) I wasn’t a fan of Barbie when I was young! I preferred fake dolls.
Toen ik klein was was ik geen fan van Barbie! Ik vond neppe Barbies veel leuker!
2) I almost always wear black, grey or brown; I love natural colors!
Ik draag bijna altijd zwart, grijs of bruin; ik hou van natuurlijke kleuren!
3) I still dream of becoming a famous writer!
Ik droom er nog steeds van om een bekende schrijfster te worden!
4) I don’t feel attracted to men with small noses…
Ik val niet op mannen met kleine, smalle neusjes
5) When I’m excited, I jump through the house like a kangaroo!
Als ik enthousiast ben, hup ik door de kamer als een kangoeroe!
6) Each year when it’s spring, I find hurted birds. I take them home, nurture them and when they are better, I let them free.
Elk jaar als het lente is, vind ik gewonde vogels. Ik neem ze mee naar huis, verzorg ze en als ze beter zijn, laat ik ze vrij.
7) I’m crazy about Gerard Butler! I would love eating breakfast with him! Don’t care abou the age difference…
Ik ben gek op Gerard Butler! Ik zou graag een boterhammetje met hem willen eten! En het leeftijdsverschil boeit me niets …
8) I have to eat cheese after eating chocolate and vice-versa!
Als ik chocola heb gegeten moet ik daarna altijd kaas eten en andersom!
9) My favorite season is fall! Love the colored leaves, rain and stormy weather!
Mijn favoriete seizoen is de herfst! Ik hou van de gekleurde bladeren, de regen en het stormachtige weer!
10) I also love the winter. I love making snow angels and drinking hot chocolate. To me it’s all about cosiness!
Ik hou ook van de winter. Ik vind sneeuwengelen maken geweldig en chocolade melk is mijn favoriet! Het draait allemaal om de gezelligheid.
11) I’m addicted to chocolate fudge brownies..
Ik ben verslaafd aan chocolate fudge brownies..

Eleven questions for me!
1) What’s your biggest dream?
– Writing my own book, defenitely!
Mijn eigen boek schrijven!
2. If you had a one-way ticket to somewhere, where would you like that somewhere to be?
– I would go to Paris. That’s were my heart is..
Ik zou naar Parijs gaan. Ik ben mijn hart verloren aan die stad..
3. Your favourite movie soundtrack is?
– ‘Love over healing’. It’s from a dutch movie called
‘Komt een vrouw bij de dokter’. It brings me back to all the things I’ve gone
through..
‘Love over healing’ van ‘Komt een vrouw bij de dokter’. Het brengt al mijn oude
       gevoelens naar boven..
4. What’s the craziest thing you have ever done?
– Mom: don’t read this! Having sex behind a statue in the park.
Mam: lees dit niet! Seks hebben achter een standbeeld in het park
5. If you had a super power, what power would you choose and why?
– I would go time travelling. Back to the 18th century, wearing beautiful
dresses!
Ik zou gaan reizen door de tijd. Terug naar de 18e eeuw, waar ik mooie
        jurken zou dragen!
6. What does the name of your blog means?
– I have a thing for the color black. It’s such a strong and classy color.
If it was up to me, I would dip everything in black :)
  Ik heb iets voor de kleur zwart. Het is zo’n sterke en classy kleur.
        Als het aan mij lag, zou ik alles in het zwart dopen :)
7. What’s the first thing you do when you open your internet browser?
– My blog!
Mijn blog!
8. What kind of blog posts you enjoy the most?
– From my own blog? The post about inspiring people and designers.
I love digging in people’s history! I want to know their story!
    Van mijn eigen blog? De posts over inspirerende mensen en ontwerpers.
         Ik hou er van te graven in het verleden van mensen! Ik wil hun verhaal
         weten!
9. Share three of your favourite bloggers?
– The blonde salad, Garance Doré and Style Scrapbook
10. What’s your hobby/hobbies?
– Writing, reading, dancing, singing and yoga!
Schrijven, lezen, dansen, zingen en yoga!
11. How many languages you speak?
– Four: dutch, english, german and french!
Vier: Nederlands, Engels, Duits en Frans!

Eleven blogs I nominate!
1) Tulle and Trinkets
2) Craving for barneys
3) Ingridbistaco
4) Summerteifi
5) Petit4chocolatier
6) A pretty penny
7) FOOD 4 THOUGHT NYC
8) The fashion recipes
9) theurbanspotter
10) Closet Strategy
11) Velvet Lemon

Eleven questions for these bloggers!
1) What’s your favorite dish?
    Wat is je favoriete maaltijd?
2) What do you like to do most when it’s raining outside?
Wat doe je het liefst als het buiten regent?
3) What are you thinking about the most?
Waar denk je het meeste over na?
4) What would you do to stop hunger and war in the world?
Wat zou jij doen om de honger en oorlog in de wereld te stoppen?
5) Why did you choose this name for your blog?
Waarom heb je deze naam voor je blog gekozen?
6) Who’s your favorite fashion icon and why?
Wie is je favoriete stijlicoon en waarom?
7) What makes you crazy?
Waar word je gek van?
8) Who do you admire and why?
Wie bewonder je en waarom?
9) What’s your biggest dream?
Wat is je grootste droom?
10) What are the blogs you love the most?
Welke blogs vind je het leukst?
11) Which book are you reading atm? (or which magazine?)
Welke boeken lees je op het moment? (of welk magazine?)

Again, thank you so much for nominating me! I feel so honoured!
And thank you all for reading every post I write!
Enjoy your day!

Nogmaals bedankt dat ik genomineerd ben! Ik voel me zo vereerd!
En bedankt dat jullie al mijn posts lezen!
Geniet van je dag!