Tags

, , , , , , , , ,

I promised you I would upgrade this blog already a little this evening. So here is the first upgrade! From now on, I wanna show you some amazing art too. Because besides fashion and a passion for life , people and yoga, I’m also crazy about art. And what is better than starting with an amazing woman who made incredibly intriguing photographs? That’s why I want to bear the brunt with Diane Arbus and her ‘freaks’.


Identical twins

Today, I read an article in L’Officiel about the new exhibit of Diane Arbus’ photographs. From October 26th till January 13th (2013) you can see over 200 of her pictures, her biography, her notebooks and her correspondence at Foam, a photography museum in Amsterdam, the Netherlands. I defenitely go visit this exposure, but I know a lot of you don’t have that opportunity. And that’s so sad, because Arbus is such an amazing woman and I’m sure you will be blown away by her work. So here is a short article about Arbus’ life and ofcourse, her work!

Vandaag las ik in L’Officiel een artikel over de nieuwe expositie van de foto’s van Diane Arbus. Van 26 oktober tot 13 januari (2013) kun je meer dan 200 van haar foto’s, haar biografie, haar notitieboekjes en haar correspontie zien bij Foam, een fotografiemuseum in Amsterdam. Ik ga deze expositie zeker bezoeken, maar ik weet dat velen van jullie die kans niet hebben. En dat is zo jammer, want Arbus is zo’n geweldige vrouw en ik weet zeker dat jullie omvergeblazen zullen worden door haar werk. Daarom is hier een kort artikel over Arbus’ leven en natuurlijk, haar werk!


Portraite of Diane Arbus by Allan Arbus, 1949

You can see a lot in people’s eyes. That’s something I said many times, and also this time I’m sure it’s true. Look in Diane Arbus’ eyes and you see pain, tiredness, acceptance and a spark of interest. Diane Arbus, American photographer and writer, lived up these expectations. Arbus is well known by her black and white photographs of odd people. Dwars, giants, transgenders, nudists..she nailed them all with her camera on her pictures. Diane wanted people to see the truth. Her pictures may be harsh and a little frightening, but this revealed the truth. She showed people exactly the way the were. And that was the reason Arbus was called ‘ the freak photographer’.

Je kunt veel zien in de ogen van een mens. Dat is iets wat ik al vaak heb gezegd, en ik ben ervan overtuigd dat het ook deze keer waar is. Kijk in Diane Arbus’ ogen en je ziet pijn, uitgeputheid, berusting en een fonkeltje interesse. Diane Arbus, Amerikaanse fotografe en schrijfster, maakte deze verwachtingen waar. Arbus is bekend geworden met haar zwart/wit foto’s van vreemde mensen. Dwergen, reuzen, travestieten en nudisten…ze legde ze allemaal vast met haar camera. Diane wilde dat mensen de waarheid zagen zoals zij was. Haar foto’s mochten dat misschien hard zijn of een beetje eng, maar dit onthulde de waarheid. Ze liet mensen precies zien zoals zij waren. En dat was dan ook precies de reden dat Arbus’ de ‘freak fotografe’ werd genoemd.


Double self-portraite of Diane Arbus

When I look back at Diane’s life, it’s easy for me to say that Diane Arbus tried to avoid her own sickness by making pictures of ‘strange people’. But to be honest, I think I come close with that thought. Arbus wrote in 1968: “I go up and down a lot,” and her ex-husband noted that she had “violent changes of mood”.

Als ik terugkijk op Arbus’ leven, is het makkelijk voor mij om te zeggen dat Diane Arbus haar eigen ziekte probeerde te vermijden door foto’s van ‘vreemde’ mensen te maken. Maar als ik eerlijk ben, denk ik dat dit best een goede verklaring is. Arbus schreef namelijk in 1968: ‘Ik ga veel op en neer in mijn stemmingen’, en haar ex-man schreef dat Arbus last had van ‘agressieve uitbarstingen’.

Her depressive periods were probably passed to her by her mother, who expierenced the same. Arbus’ childhood wasn’t always easy, but it really wasn’t a bad one. Arbus was born in a Jewish family as Diane Nemerov.
Her parents owned Russek’s, a famous 5th Avenue department store which was specialized in fur, but when in the 1930’s the Depression arrised, the family experienced a difficult time.
Diane attended the Fieldston School for Ethical Culture and got married with Allan Arbus, her highschool sweetheart. Her first daughter Doon, was born in 1945 and her second, Amy, in 1954. It was only 4 years after the birth of her second daughter that Diane and Allan got separated.

Haar depressieve periodes heeft Arbus waarschijnlijk van haar moeder geërfd, die hetzelfde had. Arbus’ jeugd was niet altijd makkelijk, maar het was zeker ook geen slechte. Arbus werd geboren in een Joodse familie als Diane Nemerov.
Haar ouders waren eigenaars van Russek’s, een bekend warenhuis dat gespecialiseerd was in bond en gevestigd was aan Fifth Avenue. Maar in 1930 kwam Amerika in een depressie terecht en het gezin maakte daardoor een moeilijke periode mee.
Diane ging naar het Fieldston School for Ethical Culture en trouwde met Allan Arbus, haar highschool sweatheart. Hun eerste dochter, Doon, werd geboren in 1945 en hun tweede, Amy, in 1954. Nog geen vier jaar na de geboorte van Amy gingen Diane en Allan uit elkaar.

In 1941 Diane and Allan visited the gallery of Alfred Stieglitz and learned a lot about famous photographers there. Not long after that visit, Diane’s father asked them to make advertisement pictures for the department store.

In 1941 bezochten Diane en Allan de gallerie van Alfred Stieglitz en leerden daar veel over bekende fotografen. Niet lang na dat bezoek vroeg Diane’s vader of ze samen reclamefoto’s wilden maken voor het warenhuis.

After WWII, they began ‘Diane & Allan Arbus’; a commercial photography business and they made pictures for magazines such as Glamour, Vogue and Harper’s Bazaar. But Diane hated the fashion industry and quited the commercial photography.

Na de Tweede Wereldoorlog begonnen ze samen ‘Diane & Allan Arbus’; een bedrijf in commerciële fotografie. Onder deze naam maakten ze foto’s voor tijdschriften als Glamour, Vogue en Harper’s Bazaar. Maar Diane haatte de modewereld en stopte met de commerciële fotografie.

A great turning point in Diane’s career were the classes she took together with Lisette Model, a European photographer. She encouraged Arbus to go further with her interest in unortodox subjects and to learn a lot more about photography. And so it went. Diane made series of unorthodox themes, and for that she was praised a lot and criticized a lot. Diane won several awards during her career, such as the Guggenheim Fellowship for her series about ‘American rites, manners, and customs’. But despite her great talent, on July 26th, 1971, Diane took hands full of pills, slashed her arms with a razor and died…

Belangrijk voor Diane’s carrière waren de lessen die ze samen met Lisette Model, een Europese fotografe, volgde. Zij was het die Arbus aanmoedigde om haar interesse in onorthodoxe onderwerpen verder te verdiepen en om meer te leren over fotografie. En zo ging het dan ook. Diane maakte foto’s met onorthodoxe thema’s en hierom werd ze veel geprezen, maar ook veel bekritiseerd. Diane won tijdens haar carrière vele prijzen, zoals de Guggenheim Fellowship Award voor haar serie ‘American rites, manners, and customs’. Maar ondanks haar grote talent, nam Diane op 26 juli 1971 een handvol pillen in, sneed haar polsen met een mesje door en stierf…

But, Diane may be dead, her person still continues to live in her work.
Here are Arbus’ most famous photographs.

Maar, Diane mag dan overleden zijn, haar persoonlijkheid leeft nog steeds voort in haar werk. Hier zijn Arbus’ meest bekende foto’s.


Child with hand grenade


Dwarfism


Dwarfism


Nudists


Flowergirl at wedding


Disability

What do you think about Diane’s photographs?

Wat vind jij van Diane’s foto’s?

Sources
Google
http://en.wikipedia.org/wiki/Diane_Arbus
http://file-magazine.com/features/diane-arbus
https://www.antiquesjournal.com/Pages04/Monthly_pages/march05/arbus.html
http://danieloppenheimer.wordpress.com/2003/10/31/the-freak-in-me/
http://www.masters-of-photography.com/A/arbus/arbus_twins_full.html

Advertisements