Tags

, , , , , , , ,

If you think the masculine trend, the plissé skirt and the low waistlines are modern trends, you are wrong. Like you probably already heard before, almost every former trend, comes back in fashion later again. Whether it’s the boyish haircut, the short skirt or the ‘garconne-style’, it all started in the roaring twenties. So let’s take a look back in time!

It was the time of economical crices, the time of a greater freedom and movement and the time of the ‘flapper’, of straight cutted silhouettes, bigger borders, the ‘one hour dress’ and ‘le garconne’. We are landed back in the 1920’s!

Het was de tijd van economische crises, de tijd van een grotere vrijheid en beweging en de tijd van de ‘flapper’, rechte silhouetten, grotere zomen, de ‘één uurs-jurk’ en ‘le garconne’. We zijn terug bij de jaren ’20!

Le garconne

A great trend in the ‘raoring’ twenties, was ‘le garcon’.  ‘Le garconne’ wore skirts just beneath her knees (really short back then) or a low waistline flapper dress. She painted her lips blood red when she was going out to dance the Charleston, clothed in her flapper dress( a boyish silhouette which didn’t accentuate the breasts and waist, so the girls looked more masculine), covered with sequins and beads, and high heeled sandals. She covered her female curves, but showed her shoulders off. Her hair was cutted short or even in a bob line, often with waves and on top of the hat she wore a cloche or hair ribbon. And while this lady was going out, she smoked and drank alcohol. ‘Le garconne’ was a strong and indepent woman, a woman who broke the rules!

Een grote trend in de ‘roaring’ twenties, was ‘le garconne’. ‘Le garconne’ droeg rokken die tot net onder de knieën reikten (wat erg kort was in die tijd) of ze droeg een flapper dress met een lage taille. Ze kleurde haar lippen knalrood wanneer ze uitging om de Charleston te dansen, gekleed in haar flapper dress (een mannelijk silhouette dat de borsten en taille niet accentueerde, om de vrouwen er zo mannelijker uit te laten zien) bedekt met pailletjes en kralen, en haar gehakte sandaaltjes. Ze verborg haar vrouwelijke rondingen, maar liet haar schouders duidelijk zien. Haar haar was kort geknipt of werd zelfs in een bobline gedragen, vaak met een slag in het haar en op haar hoofd pronkte een hoedje of een haarband. En als deze dame uitging, rookte ze en dronk ze alcohol. ‘Le garconne’ was een sterke en onafhankelijke vrouw, een vrouw die de regels brak!‘Les garconnes’ in the 1920’s

Freedom

Actually it wasn’t a surprise that ‘le garconne’ became a trend in the twenties. In the years before, women had to wear corsets and long dresses which reached the ankles. Women didn’t had the same rights as men, but in the twenties that began to change. In a lot of European countries women got the right to vote during political elections. And it was back then that WWI came to its end. The 20’s women felt more free then ever and wanted to celebrate that. They freed themselves from the uncomfortable long dresses and painfull corsets and cutted their hair. They began to wore loose dresses and showed their shoulders and leggs off. The twenties became the decade of the ‘free woman’.

Eigenlijk was het geen grote verrassing dat ‘le garconne’ in de jaren ’20 een grote trend werd. In de jaren hiervoor moesten voruwen korsetten en lange rokken tot de enkels dragen. Vrouwen hadden niet dezelfde rechten als mannen, maar in de jaren twintig begon dat te veranderen. In veel Europese landen kregen vrouwen het stemrecht. En het was in dezelfde tijd dat de Eerste Wereldoorlog tot zijn einde kwam. The jaren ’20 vrouwen voelden zich vrijer dan ooit en wilden dat vieren. Ze bevrijdden zichzelf uit hun oncomfortabele lange jurken en pijnlijke korsetten en knipten hun haar of. Ze begonnen losse jurken te dragen en lieten hun blote schouders en benen zien. Het werd het decennium van de ‘vrije vrouw’.


1920’s sketch of the ‘flapper dresses’

Little black dress

But besides the fact that the flapper dress was extremely popular, another dress was popular too. Coco Chanel became very popular in the 20’s and introduced the little black dress, in 1921. And well, this may have been a very minimalistic dress, but the women ‘pimped’ it up with hats and feather boa’s.

Maar behalve het feit dat de ‘flapper dress’ extreem populair was, was er ook een andere jurk immens populair. Coco Chanel vergaarde extreem veel bekendheid in de jaren ’20 en introduceerde in 1921 haar eerste ‘little black dress’. En dit mocht dan misschien een erg minimalistische jurk geweest zijn, de vrouwen in die tijd ‘pimpten’ hem op met hoedjes en boa’s.


Girl wearing a little black dress, a hair piece and show off
her legs


Coco Chanel with her ‘garconne’ style

The bathing suit

And there was another fashion  invention in the 1920’s. In the USA, the fashion industry designed the first, elastic, one piece bathing suit! And they became extremely popular to wear during a day on the beach. But swimming in this bathing suit? No, that was still a milestone too far!

En er werd nog een andere uitvinding gedaan in de mode van de jaren ’20. In de Verenigde Staten kwam de modewereld met de eerste, elastische, uit één stuk bestaande zwempak op de proppen! En deze zwempakken werden extreem populair om te dragen tijdens een dagje op het strand. Maar erin zwemmen? Nee, dat was nog een mijlpaar te ver!

Your very own 20’s inspired look

Hat: Amazon, Jessica Simpson $ 54,-
Purse:
Unique Vintage $ 234,-
Dress:
Zalando, Popart € 74,95
Heels:
J.C. Penney, Worthington € 30,48

Accessories

Earrings: Amazon € 18,-
Purse (silver):
Unique Vintage $ 234,-
Bracelet:
Bottica € 94,-
Purse (copper):
Boux Avenue no price

So, do you love the liberating twenties fashion as much as I do?
En, vind jij de mode van de jaren ’20 net zo mooi als ik?

Thanks for reading!
Bedankt voor het lezen!

Sources
Trendstyle
Mode Excite
Fashion Chick
We Are Fashion

Advertisements