Tags

, , , , , , , ,

Fresh, young and dynamic. That’s what Dominika Naziebly’s designs breath. But besides designing beautiful fashion pieces, Dominika also uses ecological fabrics and she does even recycle old clothes into new designs. For Dominika fashion is not only about creating gorgeous pieces, fashion is also about following her heart. For Dominika that means that she have to design clothes which inspire. And in return to follow her heart, she have to do something back for our natural environment. And well, that line of thought leads to beautiful designs! Enjoy!

Epidemia ObrazuDominika was born in 1986 in Poland. When Dominika graduated from high school she went to the Academy of Fine Arts in Lodz. In 2010 she received her Masters Degree in Fashion Design and she got rewarded with several awards, such as the Golden Threath 2011 and the Sopot Fashion Days 2011. And Dominikas designs were even published in both Polish and international magazines, such as:  Sublime Magazine, Fiasco Magazine, Contributor Magazine and Moda&Styl.

Dominika werd in 1986 in Polen geboren. Toen Dominika haar middelbare schooldiploma behaalde, vertrok ze naar Lodz om daar aan de Academy of Fine Arts te gaan studeren. In 2010 ontving ze daar haar Mastergraad in Fashion Design en ze werd beloond voor haar werk met verschillende awards, waaronder de Golden Threath 2011 en de Sopot Fashion Days 2011. En Dominika’s ontwerpen werden zelfs getoond in zowel Poolse als internationale tijdschriften, zoals: Sublime Magazine, Fiasco Magazine, Contributor Magazine en Moda&Styl.

Since her graduation from the Academy of Fine Arts, Dominika is working for her own label, which is named after, ofcourse, herself. In her designs she tries to pay attention to the protection of nature. Dominika does that by using upcycling, recycling and ecological textiles. And Dominikas ideas about fashion and the protection of nature is working. Her latest collection ‘Cold Summer’, Dominika showed during Poland Fashion Week and afterwards, this collection was presented at Kult, a Parisian exhibition for young European designers, in Paris.

Sinds Dominika haar Master op de Academy of Fine Arts heeft behaald, werkt ze voor haar eigen label, welke ze naar zichzelf heeft vernoemd. In haar ontwerpen, probeert Dominika rekening te houden met de bescherming van de natuur. Ze doet dat door geupcyclede (stoffen die worden hergebruikt, waarbij de tegenwoordige stof een hogere zuiverheidsgraad heeft dan de oorspronkelijke grondstof), geryclede en ecologische stoffen te gebruiken. En Dominika’s ideeën over mode en de bescherming van de natuur, werken. Haar laatste collectie ‘Cold Summer’, showde ze tijdens de Poland Fashion Week en daarna kon je haar collectie bewonderen bij Kult, een tentoonstelling in Parijs, bedoeld voor jonge Europese ontwerpers.

Cold Summer


And what does Dominika thinks about her success? Well, as long as she keeps surprising people with her designs, and keep the dialogue alive, she is satisfied!

En wat Dominika van haar succes vind? Ach, zolang ze mensen blijft verbazen met haar ontwerpen en ze de dialoog op gang kan houden, is ze tevreden!

Are you admiring her down to earth view on success and her floating designs as much as I do?

Bewonder jij haar nuchtere kijk op succes en haar zwevende ontwerpen net zo erg als ik ?

Thanks for reading!
Bedankt voor het lezen!

Source:
Dominika Naziebly

Advertisements