Tags

, , , , , , , , , ,

Once there was a time I loved fall. I was crazy about all those beautiful leaves falling down, the earthly colors and the smell of fresh rain. And when it became winter, I was waiting for the snow to fall and once it covered the streets, I jumped in it and made snow angles like a little kid. Till I was going to a few terrible falls and winters and the feeling of happiness when the weather became rough, never came back..

Ooit was er een tijd dat ik dol was op de herfst. Ik was gek op al de prachtig blaadjes, de mooie aardetinten en de geur van vers gevallen regen. En als het winter werd, wachtte ik ongeduldig tot de sneeuw viel en zodra het de straten genoeg bedekt had, sprong ik erin en maakte ik sneeuwengelen als een klein kind. Totdat ik een paar verschrikkelijke herfsten en winters doormaakte en het blije gevoel dat normaal ten tonele verscheen bij ruig weer, nooit meer terug kwam..

 

But well, if I’m not a fall and winter person anymore, what am I then? I’ve never been a great fan of the summer. Sitting by a pool for hours bores me to death and all the little animals.. Buuh! Ok, I sound like a huge nag now. But I just always prefered the hot chocolates, the cookies, the wrapping up and all the little lights when Christmas was coming closer and closer.

Maar, als ik geen herfst en winter type meer ben, wat ben ik dan wel? Ik ben nooit een groot fan geweest van de zomer. Het urenlang aan het zwembad liggen verveelde me verschrikkelijk en al die ellendige kleine beestjes..Bah! Oke, nu klink ik als een ongelofelijke zeurpiet. Maar ik prefereerde nu eenmaal de bekers warme chocolademelk, de koekjes, de vele lagen kleding en al die kleine lichtjes die steeds meer begonnen te schitteren wanneer Kerstmis dichterbij kwam, boven de zomer.

Today I’m trying to find my love for fall and winter back. I drank hot chocolate with a friend, I bought myself a new waterfall jacket in the hottest color of this fall, burgundy, and I even wore a headband, gloves and a fake fur scarf. And while I was walking to the bus, totally dressed up, maybe even too dressed up for todays temperature, I tried to enjoy the leaves, the colors and the fresh wind.
But the feeling didn’t came back. I wouldn’t say I felt hopeless, but I was a little dissappointed. I just wanted the feeling back I experienced in the previous falls. I always felt like I was in love, with butterflies constantly flying around in my belly and a big smile on my face. This fall I get irritated of the short days and I hate the darkness. But what was it then about fall, that I loved?

Vandaag probeerde ik mijn liefde voor de herfst en de winter terug te vinden. Ik dronk warme chocolademelk met een vriendin, ik kocht een nieuw waterval jasje in de hotste kleur van dit seizoen, burgundy, en ik droeg zelfs een wollen haarband, handschoenen en een nepbonten sjaal. En terwijl ik, met misschien iets te veel kleding aan voor de temperatuur van vandaag, naar de bus liep, probeerde ik te genieten van de blaadjes, de kleuren en de frisse wind.
Maar het gevoel kwam niet terug. Ik wil niet zeggen dat ik hopeloos werd, maar een beetje teleurgesteld voelde ik me wel. Ik wilde dat gevoel wat ik de vorige herfsten beleefde, zo graag terug hebben. Ik voelde me altijd alsof ik verliefd was. De vlinders vlogen door mijn buik en ik had constant een grote glimlach op m’n gezicht. Deze herfst echter, irriteer ik me aan de korte dagen en haat ik de donkerte. Maar wat was het dan dat ik zo mooi vond aan de herfst?

I started writing it down. I loved the rain, the total sogginess, the long walks, the storms, the thunder and the lightening. I loved the darkness while cuddling with a special someone. I loved the custard, the hot chocolate, the spicy cakes and the soups. I loved the red skies, the silence, the darkness while sitting wrapped up on the couch, watching a good movie. I loved the books I read and all the magazines. I loved the boots, the warm clothes, the wool, the pureness, the big socks, the ugly pyjamas and the agonizing knot in my hair. I loved walking around without make-up, because it sure would get off because of the rain and I loved all the balms I bought to keep my lips nourished.

Ik begon het op te schrijven. Ik hield van de regen, het totaal doorweekt zijn, de lange wandelingen, de stormen, het onweer en de bliksem. Ik hield van de donkerte terwijl ik knuffelde met iemand waar ik van hield. Ik hield van de custard, de warme chocolademelk, de kruidcakes en de soep. Ik hield van de rode luchten, de stilte, de donkerte terwijl ik totaal ingepakt op de bank zat en een goede film keek. Ik hield van de boeken die ik las en al de tijdschriften. Ik hield van de laarzen, de warme kleding, de wol, de puurheid, de grote sokken, de lelijke grote pyjama’s en de afgrijselijke knot in mijn haar. Ik hield ervan om rond te lopen zonder make-up, omdat het er door de regen toch wel af zou gaan, en ik hield van alle lippenbalsems die ik kocht om mijn lippen soepel te houden.

So, I think it will be a good idea for me to stick with my new plan. I’m just going to do what I’ve always loved doing during fall. I go walk around withouth make-up, sorry folkes, I go buy the must ugly pyjamas ever and the most comfy socks I can find. I go put my knit on and totally wrap myself up. And when I’m sitting there on the couch, nice and comfy, I’ll enjoy my hot chocolate and eat the spicy cake I made the day before. And what I’m doing while I’m sitting there? Well, writing, reading, watching stupid, hopelessly romantic series, dreaming about the dress I will buy for Christmas and enjoying the sound of the rain and thunder, while I’m sitting warm and dry inside my house.

Dus, ik denk dat het voor mij goed is om me aan mijn nieuwe plan te houden. Ik ga doen waar ik altijd zo van genoot tijdens de herfst. Ik ga rondlopen zonder make-up, sorry lieve allemaal, ik ga de meest lelijke pyjama ooit kopen en de meest comfortabele, warme sokken die ik kan vinden. Ik trek mijn vest aan en wikkel mezelf er helemaal in. En terwijl ik daar op de bank zit, warm en comfortabel, geniet ik van mijn warme chocolademelk en de kruidcake die ik de dag ervoor gemaakt heb. En wat ik doe terwijl ik daar zo zit? Schrijven..lezen, naar verschrikkelijk domme, hopeloos romantische series kijken, dromen over de jurk die ik voor kerst ga kopen en genieten van het gelui van de regen en de donder, terwijl ik warm en droog op mijn kamer zit.

And I hope you will enjoy fall too, because together it will be even better!
Ik hoop dat jij ook geniet van de herfst, want samen is het natuurlijk altijd beter!

Love,
Claudia

Advertisements