Tags

, , , , , , , , , , ,

First of all: I wish you all a very fashionable, artistic and very inspiring New Year!
With a New Year come good intentions, new ideas, new plans, but also new inspiration, new chances and new opportunities.

Allereerst wil ik jullie een modieus, artistiek en zeer inspirerend nieuw jaar toewensen! Met een nieuw jaar komen goede voornemens, nieuwe ideeën, nieuwe plannen, maar ook nieuwe inspiratie, nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden.

Happy 2013
Me (in green) and my dear friends on NYE!


But there wouldn’t be a New Year without a previous year; a year that’s been very bumpy for me. There were plenty of obstacles on my road; I decided to quit the road map I’ve sketched myself and because I holded on on that road map for so long, I went through a rough time when I let my life plan go. I had to discover what my goals in life were. I ended up searching for what I wanted from life, from my environment and most important: from myself. And the discovery was an huge eye-opener. Before I quited the road map I’ve sketched myself, I was determined to live a plotted-out life. No surprises, no unexpected things. But when I overthought my life that far and when I came closer to my feelings, I discovered that wasn’t really the life I wanted to live. I wanna live for the experience, for the joy, for true feelings, for friendship and love, for unexpected situations and unexpected life changes. I wanna bump into difficulties, I don’t want my life to be plotted-out; I want my life to be pure, real and intense.

Maar er zou geen nieuw jaar mogelijk zijn, zonder een voorafgaand jaar, een jaar dat alles behalve rustig verlopen is voor mij. Er lagen talloze obstakels op mijn weg. Ik besloot de route, die ik voor mijn leven had uitgestippeld, compleet te verlaten en omdat ik al zo lang vast hield aan dit plan, kostte het me veel moeite om het te laten gaan. Ik moest opnieuw op zoek gaan naar wat ik van het leven wilde, wat ik van mijn omgeving wilde en vooral: wat ik van mijzelf wilde. En deze zoektocht en ontdekking, was een enorme eye-opener. Voor ik afsloeg van de weg die ik voor mezelf had uitgestippeld, had ik mijn leven tot in de puntjes gepland. Geen verrassingen, geen onverwachte gebeurtenissen. Maar toen ik mijn leven overdacht en steeds dichter bij mijn hart kwam, ontdekte ik dat dat totaal niet het leven was wat ik wilde leven. Ik wilde leven voor de ervaringen, voor het plezier, voor intense gevoelens, voor vriendschap en liefde en onverwachte gebeurtenissen. Ik wilde mijn hoofd af en toe keihard stoten, zonder mijzelf hiervoor te behoeden. Ik wilde helemaal geen uitgestippeld leven leven; ik wilde een puur, echt en intens leven leiden.

My first stap after this discovery was starting a blog. It began as a platform to share my feelings and emotions. But now I look back, I see it was one of this unplanned opportunities life can create for you, if you are willing to lower your guard. And I grap my opportunity. Nowadays I can’t ignore the positive effects my blog gave and still gives me. I can spread my creativity, I can share my passions and I’m coming closer and closer to some kind of idea what I want to do in my life. Fashion, art, photography and almost every other creative thing on earth, has always been my passions, but because I’ve always been good learning, I decided for myself that was and had to be my life plan. I had to learn difficult things, lead a restricted, intellectual life. I convinced myself of letting go my real passions; the things that lead my to my heart. Today I’m convinced of living my passions.

Mijn eerste stap na deze ontdekking was het starten van een blog. Het began als een platform om mijn gevoelens en emoties te delen. Maar nu ik terugkijk, zie ik dat dit een van die onverwachte wendingen van het leven was, als je bereid bent de teugels te laten vieren. En ik greep de kans die het leven mij gaf. Vandaag de dag kan ik de positieve effecten die mijn blog op mij had en nog steeds heeft, simpelweg niet ontkennen. Ik kan mijn creativiteit kwijt, ik kan mijn passies delen en ik kom dichterbij een idee van wat ik verder met mijn leven wil. Mode, kunst en fotografie waren altijd al mijn passies, maar omdat ik altijd goed ben geweest in leren, besloot ik voor mijzelf dat dat was wat ik de rest van mijn leven moest doen. Ik moest moeilijk dingen leren en een intellectueel en begrensd leven leven. Ik overtuigde mezelf van de noodzaak om mijn passies te laten gaan; de dingen die me tot mijn hart leidden. Vandaag de dag ben ik overtuigd om te leven via mijn passies.

2013 is going to be my year; het jaar van de passies! I’m going to start my own yoga business, I’m determined to finally gain my drivers license, to move out (again, but this time for good ) and to enjoy my financial freedom. Whether that will be in the Netherlands with starting a new artistic/cultural education, giving yoga lessons in the Netherlands near my birth place, or moving to Paris to see if it really is the place I wanna live, like it feels for a couple of years; I don’t know, I don’t have plotted-out plans anymore. I wanna live with the moment, in the moment, I wanna make fun, I wanna dance all nights, I wanna shout, I wanna feel free, love, cry and everything that makes a life real and pure.

2013 gaat mijn jaar worden; het jaar van mijn passies! Ik ga mijn eigen yogabedrijfje opstarten, ik ben vastbesloten om mijn rijbewijs dan eindelijk te gaan halen, uit huis te gaan (nogmaals…maar dit keer permanent ;) ) en ik wil financiële onafhankelijkheid genieten. Of dat nu in Nederland mag zijn, waar ik zal starten met een nieuwe artistieke/culturele opleiding, of dat vlakbij mijn geboorteplaats mag zijn waar ik yogalessen ga geven, of dat dit in Paris mag zijn, waar ik wie weet wel ga wonen om te zien of het echt een plek in mijn hart heeft; dat weet ik niet, ik heb geen uitgestippeld leven meer. Ik wil leven met het moment, in het moment, ik wil plezier maken, ik wil nachtenlang dansen, ik wil schreeuwen, ik wil me vrij voelen, liefhebben, huilen en al het andere dat het leven echt en puur maakt.

The only thing I’m sure of is that I will wright a lot of things about fashion, art and culture to you; and it feels enlightened!

Het enige waar ik zeker van ben is dat ik nog veel meer posts over mode, kunst en cultuur zal schrijven; en dat voelt als een verlichting!

So, dear readers.. Thanks for all the love, the support and the sincere comments. Without you 2012 couldn’t been the year I experienced.

Dus, lieve lezers.. Bedankt voor alle liefde, voor alle steun en de oprechte opermkingen. Zonder jullie had 2012 nooit het jaar kunnen worden, zoals ik het ervaren heb.

I wish you all a lovely 2013!
Ik wens jullie allemaal een liefdevol 2013!

Love,
Claudia