Tags

, , , , , , , , , , , , , ,

There are designpers who make clothes, and there are designers who make art. A designer who perfectly fits the last category, is Jantine van Peski. A Dutch Fashion Institute grad, who later entered the  Fashion Department of the Royal Academy of Fine Arts Antwerp, where she graduated from her Master Degree in 2011 with her arty collection ‘Wires 10.0’. And it was no surprise that this collection was given a very positive reception. Jantine, former intern at A.F. Vandervorst and Haider Ackermann, gaines attention with her subline use of unusual techniques and fabrics. Let’s take a look at her artistic designs! 

Wires 10.0

p1 p2 p3 p4 p5pp

For her ‘Wires 10.0’ collection, Jantine was influenced by the 1970’s textile sculptures and especially by it’s very popular macramé-technique. To create a macramé piece, you have to knot multiple threads by hand, until a pattern arise; this is a very time-consuming process. But in spite of that, Jantine started to create pieces out of cord and yarn. She did it straight from the body and she only uses one type of knot. And Jantine discovered a taste for the macramé-technique. Soon twelve pieces were born; pieces who totally exist of macramé knots, and pieces where the macramé was built into the garments. And all the energy and countless hours that Jantine pumped into her MA-collection, where worth it. With ‘Wires 10.0’ Jantine hit the finals of HIT#TEN in Trieste, Italy.

Voor haar ‘Wired 10.0’ collectie werd Jantine sterk beïnvloed door de textielfiguren van de jaren ’70 en voornamelijk door de, toentertijd zeer populaire, macramétechniek. Om een kledingstuk van macramé te maken, moeten er verschillende draden met de hand worden geknoopt tot er een figuur ontstaat; dit is een zeer tijdrovend werkje. Maar ondanks dat, begon Jantine figuren te creëren uit koord en garen. En Jantine kreeg de smaak te pakken. Snel ontstonden er twaalf ontwerpen; ontwerpen die ofwel totaal uit macraméknopen bestonden, ofwel ontwerpen waar het macramé in het kledingstuk was verwerkt. Uiteindelijk was alle energie en waren alle uren die Jantine in haar Mastercollectie heeft gestopt, het waard. Met ‘Wires 10.0’ behaalde Jantine de finales van HIT#TEN in Trieste, Italië.

High Fashion Low Countries

But ofcourse, Jantines career didn’t end at 2011, it was just the beginning. In 2012 Jantine  joined a project from the Dutch embassy in Brussels. The Dutch embassy wanted to fortify the bonds between the Netherlands and Belgium.

The last years the creative industry, take fashion, design and architecture, gained more and more attention. The Dutch embassy in Brussels has converted this rising attention into several events over the last couple of years, such as the Dutch Designing Days in 2008 and the Architecture Days in 2010. The only subject left was Fashion. And so a new fashion project started in 2012.

Today the day sustainability and slow fashion are very popular. People pay attention to their environment and they expect there clothes to last longer. Because the difficult times, custumors do not fall as much as before, for fashionable seasons wear. They want their outfits to be more timeless. They prefer clothes made out of sustainable, long lasting, more expensive fabrics instead of clothes made out of not-sustainable, cheaper fabrics. The fashion industry could jump in this trend, by creating products through reinventing traditional crafts, research on alternative materials and using new technologies and local resources.

Because of those reasons, the Dutch embassy set up the project ‘High Fashion Low Countries’. The contribuing fashion designers, among whom Jantine van Peski, had to design a small sustainable collection, with unique pieces who were the result of exquisite research on new technologies and innovative ideas of sustainable design and traditional craftsmanship. Their collections would be showed in Amsterdam, Antwerp and Brussels at several events.

Maar natuurlijk stopte Jantines carrière niet in 2011, het was slechts het begin. In 2012 deed Jantine mee aan een project, georganiseerd door de Nederlandse ambasade in Brussel. De Nederlandse ambassade wilde de banden tussen Nederland en België hiermee aanhalen.

De laatste jaren kreeg de creatieve industrie, neem bijvoorbeeld mode, vormgeving en architectuur, steeds meer aandacht. De Nederlandse ambassade in Brussel sprong op deze groeiende aandacht in door verschillende evenementen te organiseren, zoals de Dutch Designing Days in 2008 en de Architecture Days in 2010. Het enige onderwerp wat nog over was gebleven was mode. En zo startte in 2012 een gloednieuw
modeproject.

Vandaag de dag zijn duurzaamheid en slow fashion populaire begrippen. Mensen hebben meer aandacht voor het milieu en ze verwachten dat hun kleding langer meegaat. Door de moeilijke economische tijden die we de laatste jaren beleefden en nog steeds beleven, waren consumenten minder gevoelig voor seizoensgebonden trends als de jaren ervoor. Consumenten prefereerden en prefereren nog steeds tijdlozer outfits. Ze kopen liever kleding, gemaakt van duurzame, duurdere stoffen, die langer meegaan dan kleding gemaakt van niet-duurzame, goedkopere stoffen. De modewereld zou op deze trend kunnen inspringen, door producten te creëren door middel van het herontdekken van oude technieken, het onderzoeken van alternatieve materialen en het gebruik van nieuwe technologieën en locale bronnen.

Daarom besloot de Nederlandse ambassade om het project ‘High Fashion Low Countries’ op te zetten. De ontwerpers die aan dit project meededen, waaronder Jantine van Peski, kregen de opdracht om een kleine duurzame collectie met unieke ontwerpen te maken, welke het resultaat waren van uitgebreid onderzoek naar nieuwe technologieën en innovatieve ideeën over duurzaamheid en traditionele technieken. Deze collecties zouden tijdens verschillende evenementen worden getoond in Amsterdam, Antwerpen en Brussel.

Here you can see the collection Jantine van Peski made for ‘High Fashion Low Countries’: ‘Louise’.

Hieronder kun je de collectie bewonderen die Jantine van Peski ontwierp voor ‘High Fashion Low Countries’: ‘Louise’.

l l1 l2
l3

I absolutely adore Jantines work and you?
Ik ben zojuist verliefd geworden op Jatines ontwerpen en jij?

Thanks for reading!
Bedankt voor het lezen!

Love,
Claudia

Sources:
Jantine van Peski
Jantine van Peski – FB
High Fashion Low Countries
This Is Paper
Bullett
Wikipedia

Advertisements