Tags

, , , , , , ,

People who follow their hearts and make unpopular decisions to reach the goal they are longing for, always gain my interest. It’s not that their ambitions are that big, but their passions are. Whatever they do and whatever they decide, at some point their passions again hit the surface. Their passions give them the drive to do whatever is necessary to fulfill the need to create, to act. It’s not about earning money. It’s not about becoming famous. It’s not about prestige. It’s about love.

Liselotte Wijma

From the moment Liselotte could hold a pencil, she painted, created and drawed and that passion proceed during high school. That is why it was an almost natural decision to go to art academy after high school. But art academy wasn’t the place Liselotte felt comfortable and soon she decided to quit. Maybe fashion and design at AMFI suited her better; after all she loved fashion too. But also fashion and design wasn’t the right education for Liselotte; again she quit.

Vanaf het moment dat Liselotte een potlood vast kon houden, tekende ze, schilderde ze en creëerde ze en deze passie overleefde de hectische tijd op de middelbare school. Het was daarom een bijna natuurlijke keuze om naar de kunstacademie te gaan. Maar de kunstacademie bleek een plek te zijn waar Liselotte zich niet comfortabel zou voelen en al snel besloot Liselotte te stoppen met haar opleiding. Misschien zou fashion en design aan de AMFI beter bij haar passen; tenslotte was ook mode een van haar grote passies. Maar ook mode en design bleek niet de juiste opleiding voor Liselotte te zijn; opnieuw stopte ze met haar opleiding.

It was then that Liselotte began feeling miserable. She felt confused; she missed drawing and painting, but all the studies she tried, didn’t make her happy. After a lot of thinking, Liselotte discovered that the actual solution was pretty easy. She loved drawing and she loved fashion. These were the things she had to make her work of. Liselotte decided to start her own business in creating all kind of things;
from fashion illustrations to drawings and art.

Daarna begon Liselotte zich rot te voelen. Ze voelde zich verward; ze miste het tekenen en schilderen, maar aan de andere kant maakten de studies, die ze had geprobeerd, haar niet gelukkig. Na veel te hebben nagedacht, kwam Liselotte tot de ontdekking dat de eigenlijke oplossing heel makkelijk was. Ze hield van tekenen en ze hield van mode. Dit waren de dingen waar ze haar werk van moest maken. Liselotte besloot haar eigen bedrijf te beginnen in het creëren van allerlei dingen; van mode-illustraties tot tekeningen en kunst.

From that moment on Liselotte took every creative opportunity that crossed her path. She made lots of fashion illustrations, she cooperated with photographers and drawed her drawings on their photos and she even started her own fashion label. Liselotte was on! She got more and more orders and her work even appeared in magazines like KULT magazine (DE), Rêve magazine (IT), Le vif (BE), PRESTAGE magazine, Metro, The Collector and Hoop Doop magazine.

Vanaf dat moment pakte Liselotte elke creatieve kans aan die op haar pad kwam. Ze maakte veel mode-illustraties, ze werkte samen met fotografen en tekende haar tekeningen op hun foto’s en ze startte zelfs haar eigen modelabel. Liselotte was op drift! Ze kreeg meer en meer opdrachten en haar werk verscheen zelfs in bladen als KULT magazine (DE), Rêve magazine (IT), Le vif (BE), PRESTAGE magazine, Metro, The Collector en Hoop Doop magazine.

Take a look at Liselottes interesting work!
Zie hieronder Liselottes interessante werken!

546e724b346719d8_w470 900794b79b5c0b49_w470
jasper4b

annemarieB1 elineb imaanb irisb1 josefienB sveab1

steffanie4 steffanie5b steffanie9b

AgnesClaire1b AgnesClaire-5b AgnesClaire-7b

I’m crazy about the body paintings and the realistic portraits and you?
Ik ben dol op de bodypaintings en de realistische portretten en jij?

Love,
Claudia

Sources
Liselotte Wijma
Pupconcepts

Advertisements